PHÂN LOẠI VÀ SO SÁNH CÁC LOẠI NHỜ THU, TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

Phân loại: có hai loại nhờ thu là nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ.

So sánh các loại nhờ thu:

  • Giống nhau: đều là phương thức thanh toán mà trong đó người có các khoản tiền phải thu ghi trên các công cụ thanh toán, nhưng không thể tự thu được từ người bị ký phát mà phải ủy thác cho ngân hàng thu hộ

Khác nhau

Nhờ thu trơn

Nhờ thu kèm chứng từ

Chứng từ nhờ thu

Chứng từ tài chính

Chứng từ tài chính và/hoặc chứng từ thương mại

Vai trò của Ngân hàng

Chỉ đóng vai trò thu hộ

Ngoài vai trò là người thu hộ thì còn chịu trách nhiệm khống chế chứng từ thương mại vì quyền lợi của người xuất khẩu

Mức độ rủi ro

Cao, người nhận hàng có thể không trả tiền hoặc chậm trễ trong việc thanh toán

Thấp hơn so với nhờ thu trơn, tuy nhiên vẫn có rủi ro là người nhập khẩu không nhận hàng

Trường hợp áp dụng: nhờ thu kèm chứng từ là một phương thức rất phổ biến trong thanh toán quốc tế, còn nhờ thu trơn do chứa đựng nhiều rủi ro nên thường chỉ áp dụng trong các trường hợp:

  • Người hưởng lợi và người trả tiền có quan hệ thường xuyên và phải tin cậy lẫn nhau
  • Các giao dịch mang tính nội bộ (trong nội các công ty liên doanh hay các công ty mẹ công ty con)
  • Để thanh toán các dịch vụ phí mà người bán cung cấp cho người mua

Mrs Đoàn Thúy- CEO HAN EXIM

—————————————————————————-

CLB Yêu Xuất Nhập Khẩu Hà Nội (HAN EXIM CLUB)

Đào tạo nghiệp vụ Xuất nhập khẩu& Logistics

Mobile: 0906246584 0986538963

Add: số 18 ngõ 67 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://hanexim.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/giasuxuatnhapkhau

Facebook: https://www.facebook.com/lophocxuatnhapkhau 

Chat với giáo viên